Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Nouvèl

Anons Sèvis Piblik - Anbasadè Joseph

143 segond

Alo.  Kijan nou ye?

Mwen se Raymond Joseph, Anbasadè Ayiti nan Washington. 

E m gen yon mesaj pou nou.  Nap travèse yon move pas nan istwa peyi nou.  Men, ou konn sak genyen? nou pap rete ladan l twò lontan.  Paske gouvènman nou e lemonn antye mete tèt ansanm pou pote èd ban nou.

Mwen pa gen dout ke pral gen plis bagay vin jwenn nou si nou gen yon ti pasyans.  E nou pral kanpe byen drèt. E nou pral fyè de tèt nou ankò.

Kounyè a pliske jamè, Ayiti bezwen nou tout.  Li bezwen nou anndan lakay.

Koute: pa kouri pran kanntè pou n kite peyi a.  Sa pral lakòz pi gwo pwoblèm pou nou.  Paske banm di nou sak genyen:  si nou kwè nou pral rive Etazini kounyè a, yo pral louvri pòt pou nou, pa gen sa  pyès.  Yap repran nou depi sou lanmè, yap retounen nou lakay kote nou te soti a.

Frè m ak sè m yo, nou konnen pawòl ki bannou Lindepandans la: se “Linyon fè lafòs.”  E menm inite sa a, tèt ansanm sa a, se pou n pratike l, kounyè a, pou n kapab retire Ayiti nan sa l ye a.

E map di nou, nou tout Benediksyon Letènèl sou peyi Dayiti.